ПРЕДИМСТВА ДА СЕ РАЗВИВА БИЗНЕС В БЪЛГАРИЯ:

• Единна данъчна ставка в размер на 10%.

• Облагане на физически лица 10%.

• Данъчна тежест за фирми 10%.

• Данък при източника за чуждестранни лица: 10%.

• Размер на ДДС: 20%.

• Минимален капитал за регистрация на фирма 1EUR.

• Фирмена регистрация по ДДС за 10 дни.

• България има подписани международни спогодби за избягване на двойно данъчно облагане с над 50 държави по целия свят.
ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ
„Дженерал консулт” е частна фирма, която осъществява дейност на територията на Република България. Дружеството предлага цялостно съдействие на български и чуждестранни лица за започване на бизнес в страната - от регистрация на фирма до счетоводното обслужване, данъчна защита, финансови и бизнес консултации във връзка с избрания стопански ресор, така че осъществяваната дейност да е в пълен синхрон с дестващото законодателство.
Целта на екипа е да се подпомогнат и максимално да се улеснят български и чуждестранни лица и инвеститори, които искат да осъществяват стопанска дейност в България.
„Дженерал консулт” предоставя на своите клиенти в пълен обем счетоводни и юридически услуги, финансови и данъчни консултации, представителство при извършване на данъчни проверки и ревизии, сключване на застраховки за покриване на определени рискове, извършване на финансов анализ, текущ и последващ контрол.
С избора на „Дженерал консулт” гарантирате на Вашия бизнес пълна дискретност и максимална сигурност по отношение спазването на закона.
ПРЕДИМСТВА НА РАБОТАТА С „ДЖЕНЕРАЛ КОНСУЛТ”:
- професионализъм;
- индивидуален подход;
- лоялност към клиента;
- дискретност;
- предлагане на комплексни решения;
- прозрачност и информираност;
- предоставяне на бонуси.
STEPS: Necessary steps and prices to register a company in Bulgaria by a foreign person:
1. International passport: The information from the International passport is recorded in the registration documents of the company, according to the provisions on the Bulgarian commercial law. /170EUR/
2. We provide our legal address to the registered company. /90EUR/
3. Minimum capital for registration of a company – 2BGN/1EUR
4. Licensed translation on the prepared documents.
5. Opening an account. It depends on the bank and costs BETWEEN 40 AND 60 EUR
6. Accounting and tax declarations for the commercial activities of the registered company - PRICE: FROM 25 EUR PER MONTH
7. Publishing of the annual statement in the Trade Register - 30 EUR PER YEAR
8. VAT registration - 50 EUR or FREE with one-year contract for current accounting services.
ЗАДАЙТЕ ВЪПРОС:
Вашето Име / Фамилия:

Телефон за обратна връзка:

E-mail:

Относно:

Напишете Вашето запитване: